Eesti keeles
In english Türkçe
Konsulaarinfo » Kui vajad võõrsil abi »

Kinnipidamine


KINNIPIDAMISE KORRAL SEOSES VÕIMALIKU ÕIGUSRIKKUMISEGA on kinnipeetul õigus nõuda konsulaarametniku viivitamatut informeerimist ning temaga kohtumist või telefonivestlust lühikese tähtaja jooksul pärast kinnipidamist. Samuti on tal õigus nõuda advokaadi kohalekutsumist ja sugulaste informeerimist kinnipidamisest. Seda võib teha kinnipeetu ise või ametnik, kes ta kinni pidas. Kinnipeetul on õigus kasutada tõlgi abi, kui ta ei valda keelt, milles küsitlemine toimub.

NB! Välismaal viibides tuleb siiski järgida asukohariigi seadusi ja eeskirju. Seaduse mittetundmine ei vabasta karistusest.


TopBack

© Eesti Suursaatkond Ankaras Gölgeli Sok. No:16, Gaziosmanpasa, 06700 Ankara, tel. (90 312) 40 56 970, e-mail: