Eesti keeles
In english Türkçe
Konsulaarinfo » Kui vajad võõrsil abi »

TAGASIPÖÖRDUMISE LOA VÄLJAANDMISE TEENUSSTANDARD

24.09.2009

Üldinfo teenuse kohta

Teenuse osutamise aluseks on konsulaarseadus ning isikut tõendavate dokumentide seadus ja Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määrus nr 358 Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmise tähtajad ning tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu

Teavet tagasipöördumise loa väljaandmise teenuse kohta saab järgmiselt:

 1. kirjalikult (postiaadress: Islandi väljak 1, 15049 Tallinn; faks: 6 377 454; e-post: );
 2. helistades Välisministeeriumi konsulaarosakonda telefonil 6 377 440;
 3. pöördudes Eesti välisesindusse;
 4. lugedes Välisministeeriumi kodulehekülge aadressil http://www.vm.ee/est/kat_430/3745.html

Tagasipöördumise loa võib anda Eestisse tagasipöördumiseks:

 • välismaalasele, kes elab Eesti Vabariigis elamisloa alusel ja kellele väljaantud välismaalase pass, ajutine reisidokument või pagulase reisidokument on välisriigis viibides muutunud kasutamiskõlbmatuks, hävinud või kaotsi läinud (nt passi kaotamine, vargus, hävimine);
 • välismaalasele, kelle Eesti Vabariik võtab välislepingu alusel tagasi;
 • sünnitõendi või sünnitunnistuse alusel Eesti Vabariigis elamisloa alusel elava välismaalase välisriigis sündinud alla üheaastasele lapsele, kellel puudub oma reisidokument.

Reisidokumendiks on:

 • välismaalase pass;
 • ajutine reisidokument;
 • pagulase reisidokument;
 • meresõidutunnistus.

NB! Juhime tähelepanu, et  tagasipöördumise luba antakse tagasipöördumiseks Eestisse. Näiteks poolelijäänud reisi tagasipöördumise loaga jätkata ei saa. Tagasipöördumise luba antakse kehtivusajaga kuni üks aasta.

Kui Te viibite välismaal ja Teie reisidokument on hävinud, kaotsi läinud või varastatud, saate Te tagasipöördumise loa, pöördudes Eesti välisesindusse.

Selleks on Teil vaja esitada:

 1. taotlusankeet;
 2. 2 fotot (40x50 mm; otsevaates, peakatteta, erariietes ja heledal taustal);
 3. alla üheaastase lapse sünnitõend või sünnitunnistus (lapsele taotlemise korral).


Taotluse menetlemine

Konsulaarametnik vaatab Teie taotluse üle ja jälgib, et kõik taotlusankeedi ettenähtud väljad oleksid täidetud, ning vajaduse korral täpsustab taotluses esitatud informatsiooni. Pärast seda edastab konsulaarametnik Teie andmed isikutuvastamiseks konsulaarosakonna konsulaarabi büroosse.

Konsulaarametnik annab tagasipöördumise loa või keeldub toimingu sooritamisest üldjuhul 3 tööpäeva jooksul. Juhul, kui Teie isikusamasuse tuvastamine on aeganõudvam, võib tagasipöördumise loa taotlust menetleda kauem, kuid mitte enam kui 15 tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmise päevast arvates.

Tagasipöördumise loa väljaandmisest keeldumise ja selle põhjused teeb välisesindus Teile teatavaks 3 tööpäeva jooksul dokumendi väljaandmisest keeldumise päevast arvates, vastavalt taotluses esitatud kontaktandmetele.

Tagasipöördumise loa väljaandmisest keeldumise põhjused võivad olla järgmised:

 • Teie isikut ei saa tuvastada;
 • Teil ei ole kehtivat Eesti elamisluba;
 • puudub foto (menetlust alustatakse kohe pärast Teie foto esitamist).


Päringutele vastamine

Päringud tehtud toimingute kohta palume esitada kirjalikult aadressil Islandi väljak 1, 15049 Tallinn, faksile 6 377 454 või e-posti aadressil: või välisesindusse, kuhu taotlus esitati.


Ettepanekud ja arvamused

Välisministeerium on huvitatud oma teenuste kvaliteedi tõstmisest. Teie arvamused ja ettepanekud teenuse kohta palume esitada kirjalikult aadressil Islandi väljak 1, 15049 Tallinn.


Kaebused

Kaebused konsulaarosakonna tegevuse, sealhulgas põhiseaduslike õiguste ja vabaduste tagamise kohta palume esitada kirjalikult aadressil Islandi väljak 1, 15049 Tallinn.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Ankaras Gölgeli Sok. No:16, Gaziosmanpasa, 06700 Ankara, tel. (90 312) 40 56 970, e-mail: