Eesti keeles
In english Türkçe
Konsulaarinfo » Kui vajad võõrsil abi »

TAGASIPÖÖRDUMISTUNNISTUSE VÄLJAANDMISE TEENUSSTANDARD

24.09.2009

Üldinfo teenuse kohta

Teenuse osutamise aluseks on konsulaarseadus, isikut tõendavate dokumentide seadus ja Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määrus nr 358 Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmise tähtajad ning tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu

Teavet tagasipöördumistunnistuse andmise teenuse kohta saab järgmiselt:

 1. kirjalikult (postiaadress: Islandi väljak 1, 15049 Tallinn; faks: 637 7454; e-post: );
 2. helistades Välisministeeriumi konsulaarosakonda telefonil 637 7440;
 3. pöördudes Eesti välisesindusse;
 4. lugedes Välisministeeriumi kodulehekülge aadressil http://www.vm.ee/est/kat_430/3745.html

Tagasipöördumistunnistus antakse:

 • välisriigis viibivale Eesti kodanikule, kelle reisidokument on muutunud kasutamiskõlbmatuks, hävinud või kaotsi läinud (nt passi kaotamine, vargus);
 • sünnitõendi või sünnitunnistuse alusel Eesti kodaniku välisriigis sündinud alla üheaastasele lapsele, kellel puudub oma reisidokument.

Reisidokumendiks on:

 • isikutunnistus (võimalik reisida Euroopa Liidu liikmesriikides);
 • Eesti kodaniku pass;
 • diplomaatiline pass;
 • meremehe teenistusraamat.

NB! Juhime tähelepanu, et tagasipöördumistunnistus antakse tagasipöördumiseks Eestisse. Näiteks poolelijäänud reisi tagasipöördumistunnistusega jätkata ei saa. Tagasipöördumistunnistus antakse kehtivusajaga kuni üks aasta.

Kui Te viibite välismaal ja Teie reisidokument on hävinud, kaotsi läinud või varastatud, saate Te tagasipöördumistunnistuse, pöördudes Eesti välisesindusse.

Kui välisriigis puudub Eesti välisesindus, on Teil õigus pöörduda teiste Euroopa Liidu liikmesriikide välisesindustesse. Nende puudumisel tuleb võtta ühendust Välisministeeriumi konsulaarosakonna konsulaarabi bürooga.

Tagasipöördumistunnistuse saamiseks on Teil vaja esitada:

 1. taotlusankeet;
 2. 2 fotot (40x50 mm; otsevaates, peakatteta, erariietes ja heledal taustal);
 3. alla üheaastase lapse sünnitõend või sünnitunnistus (lapsele taotlemise korral).

Taotluse menetlemine

Konsulaarametnik vaatab Teie taotluse üle ja jälgib, et kõik taotlusankeedi ettenähtud väljad oleksid täidetud, ning vajaduse korral täpsustab taotluses esitatud informatsiooni. Pärast seda edastab konsulaarametnik Teie andmed isikutuvastamiseks konsulaarosakonna konsulaarabi büroosse.

Konsulaarametnik annab tagasipöördumistunnistuse või keeldub toimingu sooritamisest üldjuhul 3 tööpäeva jooksul. Juhul, kui Teie isikusamasuse tuvastamine on aeganõudvam, võib tagasipöördumistunnistuse taotlust menetleda kauem, kuid mitte enam kui 15 tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmise päevast arvates.

Tagasipöördumistunnistuse andmisest keeldumise ja selle põhjused teeb välisesindus Teile teatavaks 3 tööpäeva jooksul dokumendi väljaandmisest keeldumise päevast arvates, vastavalt taotluses esitatud kontaktandmetele.

Tagasipöördumistunnistuse andmisest keeldumise põhjused võivad olla järgmised:

 • Te ei ole Eesti kodanik;
 • Teie isikut ei saa tuvastada;
 • puudub foto (menetlust alustatakse kohe pärast Teie foto esitamist).

Päringutele vastamine

Päringud tehtud toimingute kohta palume esitada kirjalikult aadressil Islandi väljak 1, 15049 Tallinn, faksile 6 377 454 või e-posti aadressil   või välisesindusse, kuhu taotlus esitati.


Ettepanekud ja arvamused

Välisministeerium on huvitatud oma teenuste kvaliteedi tõstmisest. Teie arvamused ja ettepanekud teenuse kohta palume esitada kirjalikult aadressil Islandi väljak 1, 15049 Tallinn.


Kaebused

Kaebused konsulaarosakonna tegevuse, sealhulgas põhiseaduslike õiguste ja vabaduste tagamise kohta palume esitada kirjalikult aadressil Islandi väljak 1, 15049 Tallinn.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Ankaras Gölgeli Sok. No:16, Gaziosmanpasa, 06700 Ankara, tel. (90 312) 40 56 970, e-mail: