Eesti keeles
In english Türkçe
Konsulaarinfo » Kui vajad võõrsil abi »

Kinnipidamine

08.11.2007

Välisriigis kinnipidamise korral tuleb meeles pidada, et kinnipeetul on kindlad protsessuaalsed õigused - peab olema tagatud võimalus võtta ühendust Eesti välisesindusega, samuti peab olema tagatud õigusabi ehk advokaadi teenus ning vajadusel tõlge kinnipeetu jaoks arusaadavasse keelde. Konsulaarametnik saab jälgida, et Eesti kodanike kohtlemine kinnipidamisel ning vanglas vastaks rahvusvahelisele tavale. Juhul, kui ilmnevad tõsised kõrvalekaldumised, saab konsulaarametnik juhtida sellele vastavate ametkondade tähelepanu. Kinnipeetu palvel külastab konsulaarametnik teda vanglas.

Samas on levinud väärarusaam, et Eesti riik peab tasuma kinnipeetu õigusabi, tõlgi või teiste teenuste eest. Asukohamaa poolt määratakse riiklik kaitsja ja kui see kinnipeetut ei rahulda, saab ta palgata endale oma kulul sobivama kaitsja. Samuti on väär arusaam, et konsulaarametnik ise võiks olla kinnipidamisel või kohtus isiku kaitsjaks või et tema võimuses on kinnipeetu kohe vanglast vabastada. Ka ei saa konsulaarametnik nõuda kinnipeetule vanglas paremaid tingimusi, kui on ülejäänutel. Juhul, kui asukohariigis ei ole Eesti välisesindust, palume ühendust võtta välisministeeriumi valvesekretäriga telefonil +372 6377 000.

Alates 2006. aasta sügisest on oluliselt suurenenud juhtumite hulk, kus Eesti kodanikud peeti välisriikides (nii Euroopas, Aasias kui Lõuna-Ameerikas) piirikontrolli käigus kinni seoses narkootikumide veoga. Väljaspool Euroopat tuleb karistust kanda vanglates, kus nii kliima kui olmetingimused erinevad euroopalikest olulisel määral. Ühegi juhtumi puhul pole "tööandja" ja reisi finantseerija tasunud õigusabi eest ega katnud olmekulusid vanglas. Kõik kulud tuleb kanda kinnipeetul ja tema perekonnal.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Ankaras Gölgeli Sok. No:16, Gaziosmanpasa, 06700 Ankara, tel. (90 312) 40 56 970, e-mail: