Eesti keeles
English Türkçe
Konsulaarinfo » Eesti kodanike välisesinduses registreerimine »

Eesti kodanike välisesinduses registreerimine

20.06.2012

Alates 2005. aastast on püsiva elukoha registreerimine Eesti rahvastikuregistris kohustuslik. See tähendab: kui oled asunud elama Türgi Vabariiki, tuleb sellest informeerida ka Eesti rahvastikuregistrit!


Mis tähtsus on andmetel Eesti rahvastikuregistris?

Elukoha andmetel registris on õiguslik tähendus: andmeid kasutatakse Eesti riigikogu, Euroopa parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel maksuseadustes sätestatud alustel ning avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on seotud elukohajärgsusega.


Milleks registreerida end suursaatkonnas?

 1. Suursaatkonnas registreerimine on vajalik eelkõige parema konsulaarkaitse korraldamiseks: nt igasugu õnnetused, terroriaktid, muud hädaolukorrad või katastroofid, mil eeldatakse välisesinduse reageerimist ning konsulaarabi osutamist või korraldamist, ja juhud, mil on põhjust karta tõsist ohtu kodaniku elule või tervisele (selleks palume avaldada ka lähedase isiku ja tema kontaktandmed).

 2. Välisriigis elades vajad erinevaid konsulaarteenuseid, näiteks tõendeid ja dokumente. Tõendite väljastamisel tugineb konsul Eesti rahvastikuregistri andmetele. Tõendi väljastamine võib takerduda põhjusel, et isikuandmed rahvastikuregistris on puudulikud või ebakorrektsed. Sellisel juhul ei saa konsul aidata enne, kui isikuandmed on rahvastikuregistris täpsustatud.

 3. Valimisõiguse teostamise tagamiseks – registreerunud kodanikele saame edastada valimistel osalemiseks vajalikku informatsiooni.


KUIDAS END REGISTREERIDA?

Registreerimine jaguneb:

 • lühiajaliselt välisriigis viibiva Eesti kodaniku registreerimiseks (turistid)

  REGISTREERIMISANKEET: PDF, DOC

  Täidetud ankeeti on võimalik esitada isiklikult või saata posti teel, e-mailiga või faksiga suursaatkonda või Välisministeeriumi konsulaarosakonda (Islandi väljak 1, Tallinn 15049, faks: +372 6377 454.)

  Samuti on võimalik internetipõhine registreerimine aadressil: http://www.vm.ee/registreerumine/. 

  Andmeid kasutatakse vaid põhjendatud vajadusel ja operatiivsetel juhtudel (konsulaarkaitse eesmärgil).

 • välisriigis püsivalt elava Eesti kodaniku elukoha andmete edastamiseks rahvastikuregistrile

  REGISTREERIMISANKEET: PDF, DOC

  Välisriigis püsivalt elava Eesti kodaniku registreerimise taotlus on mõeldud neile, kes elavad välisriigis (ei viibi seal turistina). Sellel olevad andmed edastatakse Eesti rahvastikuregistri volitatud töötlejale, kes kannab uued elukoha andmed registrisse. Korrektsete elukohaandmete olemasolu rahvastikuregistris võimaldab tagada kodanikule õigused, mida riik korraldab rahvastikuregistri andmetele tuginedes.

  Välisriigi püsiva elukoha andmete taotlus esitatakse isiklikult või posti või faksi teel Eesti välisesindusele. Kui taotlus esitatakse posti või faksi teel, tuleb taotlusele lisada koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest. Konsulaarametnik või aukonsul edastab välisriigi püsivalt elava Eesti kodaniku taotlusel tema elukoha andmed Eesti rahvastikuregistrile rahvastikuregistri seaduse kohaselt. Kodanikul, kes elab välisriigis, kus puudub Eesti konsulaarasutus, on võimalik registreerida oma välisriigis viibimine Välisministeeriumis (Islandi väljak 1, Tallinn 15049, faks +372 6377 454).

NB! Internetipõhine registreerimine ei võimalda välisriigis püsivalt elava isiku andmete Eesti rahvastikuregistrile edastamist.


S o o v i t u s i:

 • Vältimaks ootamatuid ebameeldivusi, hoolitse selle eest, et Sinu andmed Eesti rahvastikuregistris on õiged. Seda, kuidas oma andmeid välisriigis olles korrastada, küsi suursaatkonnas (tel (+90 312) 405 69 70 või e-posti aadressil: () või  välisministeeriumi konsulaarosakonnast (tel +372 6 377 440).

 • Rahvastikuregistri andmeid saab iga kodanik kontrollida internetis aadressilt  http://www.riik.ee/kodanikuportaal (võib kasutada ka võimalust tellida endale kord aastas kirja teel andmete väljavõte).

 • Minnes puhkusele...   Eesti kodanikud võiksid suursaatkonnas registreerida ka enda lühiajalise viibimise välisriigis, kus Eestil pole välisesindust. See tähendab: kui elate Türgi Vabariigis ja lähete puhkusereisile riikidesse, kus pole Eesti saatkonda ega konsulaati – saatke registreerimisankeet lühiajalisest välisriigis viibimisest saatkonnale.

Registreerimistaotlusel oleva info alusel saab välisministeerium (vajadusel ja koheselt) hakata korraldama konsulaarkaitset Eesti kodanikele mõne teise Euroopa Liidu liikmesriigi välisesinduse kaasabil.

Välisriigis viibimise registreerimine on lihtsaim viis tagada endale välismaal olles võimaliku õnnetusjuhtumi või eriolukorra puhul operatiivne konsulaarabi!

TopBack

© Eesti Suursaatkond Ankaras Gölgeli Sok. No:16, Gaziosmanpasa, 06700 Ankara, tel. (90 312) 40 56 970, e-mail: