Eesti keeles
English Türkçe
Reisimine Türki »

Türgi - Reisiinfo

14.03.2016

TÄHELEPANUKS


Türgis on kasvanud terrorismioht, viimasel ajal on sagenenud terroriaktid suurlinnades (Ankara, Istanbul). Soovitame olla äärmiselt tähelepanelik ja tavapärasest ettevaatlikum suurlinnade kesklinna piirkondades, kaubanduskeskustes, turgudel, bussides, minibussides (dolmuš) ja metroos. Samuti tuleb ohutuse eesmärgil täielikult vältida meeleavaldusi ja rahvakogunemisi ning neid mitte pildistada või filmida. Avalikes hoonetes ja kaubanduskeskustes peab järgima ohutusnõudeid, seal võidakse kasutada kottide läbivalgustamist ja metallidetektoreid.

Soovitame mitte reisida Kagu-Türgisse. Seoses halva julgeolekuolukorraga Türgi-Süüria piiril soovitame kindlasti vältida reisimist Süüriaga vahetult piirnevatele aladele.

Kindlasti tuleks oma Türgis viibimine registreerida (nii lühi- kui pikaajaline, kaasaarvatud reisimine reisifirmaga) aadressil https://rakendused.vm.ee/eelregistreerimine/.

Tänavakuritegevus ei ole Türgis levinud. Siiski tuleb isiklike asjadega tähelepanelik olla turismipiirkondades ja suurlinnades (Istanbulis, Antalyas, Alanyas jt Vahemereäärsetes kuurortides). Diskoteekides, restoranides ja baarides ei tasu jätta joogiklaase ilma järelvalveta. Turismipiirkondades on esinenud ka pangakaartide vargusi. Seetõttu on soovitav jälgida, et pangakoodi sisestamine ei oleks kõrvalseisjale nähtav. Samuti ei tasu usaldada pangaautomaadi tõrke korral abipakkujaid. Kindlasti on soovitav olla tähelepanelik pimedal ajal turismimagnetite läheduses.

Tänu esinenud passivargustele palume eriti Istanbuli reisijail pöörata tähelepanu passi turvalisele hoidmisele. Passi varguse või kaotamise korral tuleb pöörduda kohapeal politseisse, kus vormistatakse raport passi varastamise/kaotamise kohta. Türgist lahkumisel tuleb esitada politseiraport piiriametnikule. Samuti kontakteeruda EV Suursaatkonnaga Ankaras või Eesti aukonsulitega Türgis, kus väljastatakse tagasipöördumistunnitus Eestisse naasmiseks. Inglise keele oskus Türgis on tagasihoidlik ning ametivõimude poolt väljastatakse ainult türgikeelseid dokumente. Et vältida hilisemaid arusaamatusi, on soovitav enne dokumentide allakirjutamist paluda endale inglise keelset tõlget (kasvõi suulist).

Liikluses säilitada ülim tähelepanelikkus. Enamus avariisid on põhjustatud kiiruse ületamisest ning liiklusreeglite eiramisest. Jalakäijana teed ületades veenduge, et autojuhid peavad kinni punasest fooritulest ja jalakäija õigusest ülekäigurajal. Samas on Türgis maanteed (kiirteed) väga heas korras ning bussiühendus eri linnade vahel väga hea.

Välismaalastesse suhtutakse Türgis külalislahkelt. Islamiusk ei piira riietumistavasid, kuid liiga napp ja paljastav riietus võib äratada asjatut negatiivset tähelepanu. Suhtumine riietumisstiili ja tunnete väljendamisse avalikus kohas erineb märgatavalt Türgi eri piirkondades. Islamiusu pühakodasid, mošeesid, külastades järgida kohalikke kombeid (sisenedes võtta jalast välisjalanõud, naistel katta pea rätikuga jms).

Tervishoid. Tervishoiu teenused suurtes linnades ja kuurortites on heal tasemel, maapiirkondade tervishoiuteenused võivad olla puudulikud. Apteeke on palju ning need on lahti 6 päeva nädalas. Haiglates ja apteekides räägitakse mõningal määral inglise keelt, turismipiirkondades ka mõningal määral vene ja/või saksa keelt. Võimalike terviseriskide vältimiseks on soovitatav enne reisi konsulteerida perearsti/reisimeditsiini kabinetiga, eriti krooniliste haiguste esinemisel. Soovitame kindlasti vormistada endale reisikindlustus ning hoolega tutvuda  reisikindlustuse tingimustega, kuna arstiabi võib osutuda kalliks.  Operatiivne info Tervisekaitseinspektsiooni ja Maailma Tervishoiuorganisatsiooni, kodulehel. Vaktsineerimisinfo Vaktsiin.ee kodulehel.

Suitsetamine on avalikes kohtades ja restoranide siseruumides keelatud.

Looduslikud tingimused
Türgi asub seismiliste alade piirkonnas, mis võib põhjustada maavärinaid. Viimane suurim maavärin toimus 1999. aastal Izmitis, nõudes üle 17 000 inimohvri. 2011. aasta oktoobris toimunud 7,2 magnituudine maavärin Vani linnas nõudis 600 ohvrit.
Maavärina puhul: olles siseruumides (säilitage rahu, vältige seismist akende all, kaitske end toetava laua või keset hoonet oleva seina äärde, hoiduge eemale kukkuvatest esemetest, ärge kasutage treppe ega lifti), väljas olles (kõndige rahulikult võimalikult avatud kohta, püüdke olla kaugel vanadest ja kõrgetest hoonetest, hoidke eemale elektripostidest ja ka rannikust), autos (peatage auto soovitavalt lagedal alal, hoidke eemale hoonetest ja elektripostidest).
Kriisiolukorras tuleb hoida sugulased, reisikorraldajad ja ametivõimud teadlikud oma olukorrast ning järgida kohalike ametivõimude juhiseid. Samas tuleb arvestada, et kriisiolukorras on mobiilsidevõrgud hõivatud. Soovitav on tutvuda hotelli hädaväljapääsude ning reisikorraldaja infokaustadega.

Juulis ja augustis kerkib Türgis temperatuur sageli üle +40° C (keskmine päevane temperatuur suvel + 36°). Enne reisi soovitame vanematel ja ravimeid võtvatel inimestel konsulteerida oma arstiga. Kuumus on eriti ohtlik südamehaigusi põdevatele inimestele.

 • Enne reisi soovitame kindlasti end registreerida ja teha reisikindlustus. Kohapealseid seiklusturismi teenuseid kasutades (langevarjuhüpped, kaljuronimine, ATV jms) veenduda eelnevalt, et reisikindlustus katab ka ekstreemspordiga seotud võimalikud kahjud.
 • Türgis reisivatele Eesti kodanikele kehtivad Türgi seadused – seaduse mitte tundmine ei vabasta selle täitmisest (ka esmakordse seaduse rikkumise eest võib saada kinnipidamise aastateks). Seda tuleb meeles pidada, sest karistused, näiteks uimastikuritegude osas võivad olla oluliselt karmimad kui Eestis.
 • Antiigi (k.a. arheoloogiliste esemete näiteks kivide) väljavedu Türgist on keelatud, tegemist on kriminaalkuriteoga. Mõningaid antiikesemeid võib eriloa korral siiski eksportida.
 • Sõjaväeobjekte pildistada ega filmida ei tohi.
 • Türklased suhtuvad oma maasse ja lippu väga lugupidavalt – välismaalaselt oodatakse sarnast käitumist.
 • Eesti kodanikud saavad viisavabalt Türgis viibida kuni 90 päeva poole aasta jooksul. Riiki sisenedes jälgida kindlasti, et passikontroll piiril lööb passi ka riiki sisenemise kuupäevaga templi – maalt lahkumisel tekitab nimetatud templi puudumine väga palju asjatut sekeldust. Samuti jälgida, et Türgis viibimine ei ületaks 90 päeva – piiril arvestatakse päevi väga täpselt ning trahvid on kõrged.
 • Politseil on õigus kontrollida tänaval dokumente, selleks on soovitav kaasas kanda koopiat oma isikut tõendavatest dokumentidest.
 • Üksi reisivatelt alaealistelt võidakse piiril küsida vanemate/hooldaja kirjalikku nõusolekut. Baarides ja ööklubides viibimine pole ilma täiskasvanuta samuti lubatud. Alkoholi müümine alaealistele on  keelatud.
 • Tänavatel liigub palju hulkuvaid koeri, kes võivad olla agressiivsed ja ohtlikud.
 • Riigis on esinenud rünnakuid üksikute naisterahvaste vastu, mistõttu ilma meessoost saatjata liikumine võib olla ebaturvaline.
 

Palume enne reisile minekut ennast registreerida. Lühiajalise välisriigis viibimise registreerimise eesmärgiks on tagada konsulaarkaitse ja -abi Eesti kodanikule või välismaalasele, kes viibib välisriigis turistina või töölähetuses.

Kasulikud lingid:
Türgi reisiinfo
Info elamis- ja töölubadest

KUI VAJAD VÄLISRIIGIS ABI

Sõltuvalt juhtunust on paljudes olukordades abiks perekond, sõber, lennufirma, reisikorraldaja, tööandja või reisikindlustusfirma.
Konsulaarabi saab Eesti Suursaatkonnast või Eesti Aukonsulaatidest Türgis.
Hädaolukorras saab konsulteerida Välisministeeriumi valveametnikuga telefonil +372 6377 000 või +372 53 01 9999 (24h).

RIIKI SISENEMISE TINGIMUSED

Juhime tähelepanu sellele, et Türgil on õigus muuta riiki sisenemise ja seal viibimisega seotud reegleid ning ei pruugi sellest teisi riike  koheselt teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium reisiinfo õigsuse ega selle kasutamisest tekkida võiva kahju eest.

Soovitame riiki sisenemise tingimused sõltuvalt plaanitava reisi iseloomust üle täpsustada lähimast saatkonnast:

Türgi saatkond Tallinnas
Narva mnt 30, 10152 Tallinn
Telefon: (+372) 627 28 80
Faks: (+372) 627 28 85
E-post:
http://tallinn.emb.mfa.gov.tr

 • Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manual´i  (TIM), kus  reisisihi, passiandmete ja reisi eesmärgi sisestades saate informatsiooni viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja täiendavate nõuete kohta.

 • Välisministeeriumile edastatud andmetel võivad Eesti kodanikud turismi eesmärgil Türki reisida viisavabalt. Viisavabalt saab Türgis viibida kuni 90 päeva poole aasta jooksul. Viisavabalt reisimisel peab pass riiki sisenemisel olema kehtiv veel vähemalt 150 päeva. Muudel eesmärkidel Türki reisimisel või pikemaks ajaks Türki jäädes (õppimine, töö, rahvusvahelised autojuhid, perega taasühinemine jms) vajab isik eesmärgikohast viisat või elamisluba. Sellisel juhul peab riiki sisenemisel pass  kehtima veel vähemalt 60 päeva pärast viisa või elamisloa kehtivusaja  lõppemist.
 • Riiki sisenemisel (eriti bussiga) võidakse küsida piisavate rahaliste vahendite olemasolu tõendavaid dokumente, iga Türgis viibitud päeva kohta 30 eurot.
 • Eesti turismifirmade reisikorraldajad peavad enne tööle asumist Türki taotlema Tallinna Türgi saatkonnast nn tour-operator viisa. Vaid sellise viisa alusel on õigus Türgis taotleda elamisluba töötamiseks.
 • Eesti välismaalase passi omanikud vajavad Türki sisenemiseks viisat. Täpsemad juhised viisa taotlemiseks on leitavad siit.
 • Autoga reisijad
  Turismi eesmärgil võib Türgis isikliku autoga reisida kuni 6 kuud. Auto tuleb piiril registreerida.
  Pikemaks ajaks võivad auto Türki tuua välismaalased, kes asuvad Türgis tööle või õppima või on pensionärid. Esmalt on vajalik hankida Türgi Turismi ja Autoklubilt ”Alien Vehicles Temporary Entrance Carnet” . Täpsem info - http://www.turing.org.tr/?r=content/view&id=52 .  Load on 1- (500 TL) ja 2-aastased (700 TLl) sõltuvalt elamisloa pikkusest ning neid saab uuendada vastavalt elamisloale, uuendada tuleb vähemalt 1 k enne kehtivuse lõppu.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Ankaras Gölgeli Sok. No:16, Gaziosmanpasa, 06700 Ankara, tel. (90 312) 40 56 970, e-mail: