Eesti keeles
In english Türkçe
Uudised ja sündmused »

Eesti-Türgi konsulaarkonsultatsioonid Tallinnas

29.01.2010

29. jaanuaril toimusid Tallinnas Eesti ja Türgi vahelised kahepoolsed konsulaarkonsultatsioonid. Delegatsioone juhtisid Türgi välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektori asetäitja Songül Ozan ning Eesti välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektor Lauri Bambus.

Traditsiooniks saanud konsultatsioonidel arutati sel korral kahepoolseid konsulaarteemasid, mis paljuski haakuvad Türgi ja Euroopa Liidu aktuaalsete küsimustega konsulaarpoliitikas. Delegatsioonid olid sama meelt, et kodanike reisimisvõimaluste hõlbustamine, bürokraatlike asjaajamiste suurem selgus ja võimalik lihtsustamine elamis- ja töölubade taotlemisel, rahvusvahelise dokumendisuhtluse parem korraldamine ja tihedamate kontaktide loomine erinevates eluvaldkondades aitavad kaasa kahe riigi paremaks tundmaõppimiseks.

Kui 2008. aastal saavutati Eesti ja Türgi vahel kokkulepe, millega Eesti kodanikud vabastati Türki reisimisel senikehtinud viisakohustusest, siis tänavustel konsulaarkonsultatsioonidel tõdesid delegatsioonid, et kahe aasta jooksul on riikidevahelised suhted muutunud veelgi avatumaks, mistõttu tuleks tihedamas koostöös leida ka uusi kodanike reisimist lihtsustavaid meetmeid. Kui eestlastele on Türgi juba tuntud turismimaa, siis Türgi kodanikele on Eesti veel suuresti avastamata. Kahtlemata on siin veel ka suuri võimalusi edendada kahepoolseid äri-, kultuuri- ja teadussidemeid. Kahe järgneva aasta jooksul püüavad Eesti ja Türgi teineteist oma rahvale lähemale tuua ka läbi kultuuripealinnadeks olemise, sest pärast 2010. aasta Istanbuli saab 2011. aastal Euroopa kultuuripealinna õigused Tallinn.

Türgi diplomaadid tundsid suurt huvi ka Eesti välisministeeriumi konsulaarkoolituste, konsulaarteenuste paremaks osutamiseks loodud infotehnoloogiliste võimaluste ning ministeeriumi konsulaarteemaliste kampaaniate vastu. S. Oznan kinnitas, et Türgi on kasutusele võtnud Eesti mudelil põhineva kodanike ajutise välismaal viibimiste registreerimissüsteemi, tänu millele soovitakse parandada operatiivset konsulaarabi osutamist oma kaasmaalastele hädaolukordades.

Eesti-Türgi konsulaarkonsultatsioonid Tallinnas

TopBack

© Eesti Suursaatkond Ankaras Gölgeli Sok. No:16, Gaziosmanpasa, 06700 Ankara, tel. (90 312) 40 56 970, e-mail: