Eesti keeles English
Türkçe
Etkinlikler ve duyurular »

Estonya Avrupa Birliği'nin Türkiye ile Vize Muafiyet ve Geri Kabul Anlaşmaları

13.05.2011

Dışişleri Bakanı Urmas Paet İstanbul'da Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı toplantıda Avrupa Birliği'nin, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında vize muafiyeti ve geri kabul anlaşması sonuçlandırılması hedefi ile Türkiye ile vize diyalogu içinde hızlı bir ilerleme yapması gerektiğini belirtti.

"Bir vize muafiyet anlaşması sınır kontrollerinin sonu anlamına gelmez, ama iletişimi ve seyahati daha kolay kılar. Siyasi mantık uyarınca, Avrupa Birliği öncelikle ve en başta en yakın ortaklarına vize muafiyeti uygulanması ve bu durumda aday ülkelerin bu litenin en üst kısmında bulunması gerekmektedir. Diğer ülkelerle vize muafiyeti ile ilgili görüşmeler öncesinde, Türkiye gibi aday ülkeler ile vize muafiyet anlaşması içine girmemiz gerekir" diye ekledi.

Estonya vatandaşları Türkiye'ye vizesiz girebilir.

Paet Türkiye'nin kalkınmasının hızlı olduğunu, yaşam kalitesinin arttığını, devletin biyometrik pasaportlar verdiğini ve Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği'ne göç yönünde büyük bir risk teşkil etmediğini belirtti. "Bizim endişe ettiğimiz nokta, üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye'yi göç için bir transit ülke olarak kullanması. Vize muafiyet anlaşması ile birlikte, Avrupa Birliği, kişilerin geri kabulü ve bu yolla Türkiye'nin, Avrupa Birliği'ne Türkiye üzerinden yasadışı giren kişileri geri kabul etmek zorunda kalacağı bir anlaşma imzalamalıdır." diye ekledi. Paet geri kabul anlaşmasının sonuçlandırılmasının Avrupa Birliği'nin doğrudan çıkarına olduğunu söyledi.

TopBack

© Estonya Büyükelçiliği, Ankara Gölgeli Sok. No:16, Gaziosmanpasa, 06700 Ankara, tel. (90 312) 40 56 970, e-mail: