Eesti keeles
In english Türkçe
Konsulaarinfo » Kui vajad võõrsil abi »

Surmajuhtum

04.06.2003

Surmajuhtumi korral informeerib asukohariik Eesti välisesindust, kes omakorda edastab teate Eesti kodaniku surmast tema sugulastele või lähedastele.

Konsulaarametniku kohuseks on abistada omakseid põrmu transportimisel asukohariigist Eestisse, mis muuhulgas hõlmab vajalike dokumentide väljastamist, urni või kirstu pitseerimist.

Välisesindus ei kanna põrmu tuhastamise ega transpordiga seonduvaid kulusid.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Ankaras Gölgeli Sok. No:16, Gaziosmanpasa, 06700 Ankara, tel. (90 312) 40 56 970, e-mail: