Eesti keeles
In english Türkçe
Konsulaarinfo » Kui vajad võõrsil abi »

Õnnetused ja haigestumised


Ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumi korral välisriigis võib konsul aidata sul leida vajalikku arstiabi ning võtta ühendust sinu lähedastega Eestis. Samuti võib konsul nõustada haige Eestisse transportimise küsimustes.

Eesti Haigekassas kindlustatud inimesed, kes viibivad teises EL liikmesriigis, saavad  koheselt vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Selle tõestuseks tuleb kaasa võtta haigekassast vormikohane tõend. Samas ei kata haigekassa näiteks patsiendi transporti ühest riigist teise ning haigel tuleb arvestada kohustusega maksta saadud raviteenuste eest täpselt samadel alustel kui selles liikmesriigis elavad kindlustatud isikutel (näiteks mõnes liikmesriigis kehtib süsteem, et patsient maksab ise ravikulud ja taotleb hiljem nende osalist hüvitamist).

Kuna välismaal haigestunud inimeste või õnnetusjuhtumites vigastatute ja kojutoimetamise kulusid Eesti haigekassa ega ka välisesindused ei kata, peame oluliseks meelde tuletada reisikindlustuse vajalikkust. Kui sul ei ole reisile minnes sõlmitud reisikindlustuse lepingut, jäävad tekkivad kulud ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumi korral sinu enda kanda.

 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Ankaras Gölgeli Sok. No:16, Gaziosmanpasa, 06700 Ankara, tel. (90 312) 40 56 970, e-mail: